Quasi Paradiso, Radio Thor Italia, Extrasistoli, i Kleinbottle, by Maria e Pietro, 08-02-2023