Quasi Paradiso, Radio Thor Italia, Gio Montana, Zar, Problemidifase, 19-10-2022, by Pietro e Maria