Quasi Paradiso, Radio Thor Italia, The Meinflow, Lanobile, by Maria e Pietro, 15-03-2023